او با این ایده، می خواهد حمایتش را از دروازه بان مادریدی که شرایط و روزهای سختی را پشت سرمی گذارد ابراز کند . بورخا در صفحه لتچی دات کام دراین باره نوشته که چرا نباید به شکستن رکورد گینس فکر کرد:« برای جشن گرفتن تولد فرزند سارا و ایکر و برای نشان دادن لطف و محبتمان، می خواهم با  کمک همه شما بزرگترین کیک دنیا با طرح باشگاه مادریدی را به آنها هدیه بدهم؟ برای شکستن رکورد گینس پیش برویم؟ آلا مادرید.»

در حال حاضر این ایده او و برنامه ها برای جمع آوری وجه مالی لازم به خوبی و موفقیت آمیز پیش نرفته و تنها بیست و پنج یورو برای این کار بودجه کنار گذاشته شده که با این مبلغ این کار غیرممکن به نظر می رسد. البته با این بیست و پنج یورو می توان یک کیک کوچک برای جشن تولد خرید، ولی شکستن رکورد گینس امری کاملا نشدنی خواهد بود.